خشایار آشوری مهندسین معمار

خشایار آشوری در سال 1358 در شهر قزوین متولد و در 1384 از دانشگاه بین الملل امام خمینی فارغ التحصیل شد. او دفتر طراحی معماری خود را به سال 1386 در تهران افتتاح نمود.

دفتر معماری مهندس خشایار آشوری و همکاران در سه زمینه پروژه های مسكونى،ویلایی و تجاری -اداری فعال بوده است مهمترین پروژه های این دفتر عبارتند از:
مسکونی كوى ياس، پرستو، بوعلى، ديباجى، گلابدره ادارى كرانه، مهدى، اناهيتا، ستارى، وليعصر، منظريه، پل رومى ويلايي دهكده شيرين، باستى، اسطلك، اميردشت از نظر جغرافیاییی تمرکز فعالیتهای دفتر آرشیتکتی خشایار آشوری و همکاران بر روی تهران، لواسان و مازندران بوده است.