خشایار آشوری مهندسین معمار

 

 ساختمان باستی


موقعیت پروژه: لواسان، بلوار باستی
مساحت زمین: 2800 متر مربع
مساحت ساختمان: 1350 متر مربع
سال شروع: 1386     سال پایان: 1390

 

ویلای اصطلک