خشایار آشوری مهندسین معمار

پروژه  امیردشت


موقعیت پروژه: مازندران، کلارآباد، شهرک امیردشت
مساحت زمین: 1850 متر مربع
مساحت ساختمان: 1100 متر مربع