خشایار آشوری مهندسین معمار
 

  پروژه های مسکونی

پروژه شاخص: ساختمان دیباجی

موقعیت پروژه: تهران، فرمانیه دیباجی شمالی
مساحت زمین: 320 متر مربع
مساحت ساختمان: 1900 متر مربع
سال شروع: 1387     سال پایان: 1391
 
 
دیباجی
مجتمع مسکونی گلابدره
کوی یاس