خشایار آشوری مهندسین معمار
ساختمان ویلایی دهکده شیرین

موقعیت پروژه: استان مازندران، سلمانشهر (متل قو) دهکده شیرین
مساحت زمین: 1000 متر مربع
مساحت بنا: 650 متر مربع در دو و نیم طبقه
سال شروع: 1389 سال اتمام: 1392

به دلیل باز بودن فضا از هر چهار طرف امکان طراحی احجام مانیومنتال با استفاده از خطوط پویا به وجود آمده است
همچنین در فضای داخلی پروژه هم طراحی تهیگاهها در هارمونی با طراحی فضای خارجی است.
ساختمان از بازشوهای وسیع و فضاهای میانی (تراسها) برای ارتباط فیزیکی و بصری بین فضای داخل و بیرون برخوردار است.

ویلای اصطلک
ویلای امیر دشت
ویلای باستی